bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0879 32 36 22, 0884 241 988
партньор на Danai Hotel and Spa

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за хотелски резервации

1. Тези общи условия се отнасят за всички резервации за хотел, направени в този уеб сайт.

2. Цялата персонална информация, която се въвежда в резервационната система, се използва само и единствено за нуждите на резервацията.

3. Направената от Вас резервация е валидна само след получаване на ваучер за хотелско настаняване на посочен от Вас email адрес.

4. След като бъде заплатена дадена резервация, тя е обвързваща. В сила влизат всички условия за промяна и анулация на резервацията. В случай, че агенцията не получи пълната сума за направената резервация до крайния срок за анулация без неустойка, агенцията има право да анулира резервацията.

5.1. Заплащането се извършва еднократно или разсрочено.

5.2. Ако извършвате резервация през последните 20 дни преди планираната дата на настаняване, при наличие на свободни места, следва да заплатите изцяло Вашата резервация незабавно.

5.3. В случаите, когато резервацията е със статус "non-refundable" (неустойката е 100% към момента на нейното потвърждение), е необходимо незабавно плащане на пълната стойност на резервацията.

6. Всички условия за заплащане и анулация на конкретна резервация са посочени в писмен вид в съответната заявка.

7. В случай, че клиентът не е извършил плащане или е нарушил сроковете за заплащане, агенцията има право без съгласието на клиента, да анулира резервацията. В този случай агенцията не носи отговорност пред клиента и не дължи обезщетения или неустойки.

8. В случаи на възникване на обстоятелства, възпрепятстващи агенцията да изпълни заявените услуги в посочените срокове по независещи от агенцията причини, тя може без съгласието на клиентите, без да носи отговорност за това, да направи следните промени, които клиентът приема, че не представляват значителна промяна в някоя от клаузите на договора:
- Да промени хотела, в който се настаняват клиентите с хотел от същата категория или по-висока, при същите условия на настаняване и при същия пансионат; В тези случаи агенцията не носи отговорност пред клиента и не дължи обезщетение или неустойки.
Ако поради независеща от агенцията причини направена резервация бъде анулирана, агенцията възстановява заплатената от клиента сума и не дължи допълнителни обезщетения за това.

9. В случаите, в които резервацията е със статус "с потвърждение", е необходимо допълнително потвърждение от страна на агенцията за наличието на свободни места. Клиентът се задължава да спази посочените в т. 5 и т. 6. срокове на плащане. плащане.

10. Всяка анулация на конкретна резервация трябва да бъде направена в писмен вид в офиса, където е заплатена резервацията или чрез подаване на заявка за на email адреса на на агенцията. Задължително условие е съобщаването на номера на резервацията.

11. Крайната цена на резервацията се отнася за избраните от Вас брой, видове стаи, посочения период на настаняване и като правило не включва местни такси. Тези такси се заплащат от клиентите на рецепцията на хотела. Пансионатът на хранене е посочен за всяка конкретна резервация. Там, където в цената има включена закуска, обяд или вечеря е упоменато изрично. В случай, че има възможност да се заяви хранене срещу допълнително заплащане, това е посочено в самата заявка за резервация.

12. При желание за настаняване в стая с три легла, туристите следва да имат предвид, че третото легло в повечето хотели и средства за настаняване представлява сгъваемо легло, разтегателен диван или походно легло /т.е. не е редовно легло/. Добавянето на допълнително легло намалява пространството в стаята и създава неудобство и за тримата туристи. Не се препоръчва настаняване на други туристи на допълнително легло, освен деца до 12 години.

13. Всички специални изисквания към хотела се потвърждават от хотела на място, при възможност. Ако тези допълнителни предпочитания изискват допълнително плащане, то следва да бъде направено на място, при настаняването.

14. За деца до 12 г. се прилагат специални отстъпки. За да ползвате тези отстъпки е необходимо при резервацията да посочите възрастта на детето към датата на напускане на хотела. В случай, че информацията е некоректна, клиентът заплаща разликата до пълната стойност на резервацията.

15. За деца под 18 г., пътуващи в чужбина сами или с единия от родителите, е необходима нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с посочен телефон на нотариуса. Оригиналната декларация и копие следва да се носят от туристите по време на пътуването. При неизпълнение на тези условия, агенцията не носи отговорност и всички неудобства и щети, породени от това, са за сметка на потърпевшите.

16. Категорията на хотелите е определена според законодателните особености на съответната държава. Информацията за удобствата и услугите, които предлага всеки хотел, е осигурена от самите хотели към датата на включването им в резервационната система и агенцията не носи отговорност при несъответстие с предварително обявената информация за тях.

17. Туристът следва да има предвид, че настаняването в хотелите като правило е след 14 ч. Освобождаването на стаите, след последната нощувка е до 11 ч. В случай, че предвиждате да се настаните в избрания от Вас хотел късно вечерта (след 22 ч.), следва да се свържете с хотела и лично да предупредите на рецепцията. Всички обявени часове са в местно за дестинацията време.

18. Агенцията не носи отговорност за проблеми, свързани с настаняване на домашни любимци, в случай че не са уточнени в писмен вид в хода на резервацията.

19. Агенцията не носи отговорност за загуба на ценни вещи, пари и документи, оставени в стаята на хотела.

20. Агенцията не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на услугата, при непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на агенцията или нейните контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.

21. Агенцията не носи отговорност при неправилно попълване на бланката за резервация от страна на клиента. Неправилното попълване на името при пътуване в чужбина може да доведе до отказ на граничните власти да бъдете допуснати в съответната страна и отказ за настаняване.

22. Агенцията не носи отговорност, не обезщетява и не компенсира туристите, които са се отказали от ползването на услугата или на част от нея. Агенцията не възмездява и не компенсира туристите за разходи извън заплатената услуга.

23. Агенцията не носи отговорност пред туриста при неиздаване на виза, когато това се изисква. При представяне на редовни документи и отказ на виза на туриста, не се възстановяват внесените суми. При отказ на виза поради представяне на непълни, неточни и неверни документи, предишни провинения на туриста в съответната страна, неспазване на сроковете за представяне на документите, както и при неявяване на интервю в консулски служби, където това се изисква, услугата се анулира и се удържат предвидените неустойки, посочени в т.5 и т.6.

24. Агенцията не носи отговорност за действия на гранични и митнически служби, авиокомпании, автобусни и железопътни превозвачи и не обезщетява клиентите, независимо от това, че поради тези действия те са пропуснали част от услугата или дори цялата услуга.

25. При нанесени щети на ползваните хотели, конкретният извършител или извършители поема/поемат материална отговорност за щетата, включително на място, когато това се изиска от потърпевшия. Агенцията не поема разходи по тази процедура и не дължи компенсации и обезщетения, при евентуална промяна на графика и съдържанието на заявените услуги, включително и на туристи, които не са отговорни за щетата, но ползват услугата съвместно с отговорното за щетата лице.

26. Агенцията не поема разходи, свързани с консумацията на храни и напитки извън заплатения пансион, независимо дали те са поръчани или не от клиента.

27. При направена хотелска резервация може да бъде добавен индивидуален или групов трансфер срещу допълнително заплащане.
Трансфери, които не са ползвани по вина на клиента / авиокомпанията / автобусният или жп превозвач / фериботната компания и други доставчици на услуги не подлежат на компенсация, стойността им не се възстановява и не се явяват основание за претенции от негова страна.

28. При неточно изпълнение на услугата, КЛИЕНТЪТ се задължава да уведоми незабавно АГЕНЦИЯТА. Уведомяването трябва да се направи в писмена или друга форма, включително чрез електронна поща или друго техническо средство, което дава възможност то да бъде възпроизведено.

29. Клиентът има право в 14-дневен срок след ползване на услугата да направи рекламация относно предоставената услуга в писмена или устна форма в офиса, в който е заплатена резервацията или на email office@profitours.bg. Клиентът има право на компенсация до размера на първата нощувка. За рекламации на услуги, избрани на място, агенцията не носи отговорност. Рекламациите се разглеждат в срок до 14 (четиринадесет) дни след получаването им.

30. Пътуващият има право да прекрати едностранно Договора за хотелско настаняване с писмено уведомление до Туроператора без да дължи такса за прекратяването на Договора, ако към момента на изпълнението на туристическия пакет в мястото на дестинацията, или в непосредствена близост до него, настъпят извънредни и непреодолими обстоятелства, като война, терористични актове, земетресения, наводнения, други природни бедствия, епидемии от острозаразни болести или други подобни обстоятелства, които правят невъзможно безопасното пътуване до дестинацията, съответно правят невъзможен безопасния престой на мястото на дестинацията, съгласно договореното в Договора за туристически пакет. При прекратяване на Договора по тази точка Туроператорът се задължава да възстанови на Пътуващия заплатените от последния суми по Договора, като се приспаднат вече направените от Туроператора разходи за изпълнението на Договора към момента на получаване на уведомлението.

31. В случай на възникване на съдебен спор, той се разрешава от Арбитражен съд - София.

32. За неуредени и други въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за туризма, Търговския закон и останалото действащо законодателство на Република България.

Запознат съм с общите условия и ги приемам.

Danai Hotel and Spa - Северна Гърция (континентална) / Паралия Катерини / Олимпийска Ривиера, Паралия Катерини

Празници - Намаления и промоции

192лв
22-24 Сеп
на човек

22 септември 2023
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
453лв
2-6 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
793лв
2-9 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
2530лв
2-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 септември 2023
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
453лв
6-10 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро

Danai Hotel and Spa е един от най-модерните хотели на крайбрежието на Пиерия. Пясъчният плаж и чистото плитко море печелят Син флаг в продължение на много години и привличат голям брой туристи всяко лято.
Много таверни и нощни клубове чакат да се погрижат за всеки вкус ...

Местоположение на Danai Hotel and Spa, Паралия Катерини

Хотелът се намира на 570 м от пясъчния бряг.

разстояние до центъра: 3.2km

Удобства в Danai Hotel and Spa


- Открит басейн
- Закуска - обслужване по стаите
- Химическо чистене
- Интернет ъгъл
- Шезлонги, чадъри
- Детегледачка при поискване
- Два пъти ежедневно почистване на стаите
- Фитнес и Spa

Стаи и настаняване в Danai Hotel and Spa

Danai Hotel and Spa разполага с четиридесет стаи и шест апартамента.

Хранене, ресторанти и барове в Danai Hotel and Spa

В хотела гостите ще открият ресторант, който предлага специалитети с местни продукти, а в бара могат да се насладят на питие в много приятна обстановка.

Почивка и забавления в Danai Hotel and Spa

Danai SPA терапии и масажи - уникални и винаги съобразени с желанията на гостите.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

821лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
671лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
288лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1436лв
8-14 Юли
1 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
3170лв
23-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
453лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
863лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
767лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
575лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
383лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
575лв
25-31 Окт
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
383лв
27-31 Окт
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
1002лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
401лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
702лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1019лв
21-30 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
359лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
838лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
479лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
718лв
3-9 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1245лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
962лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
679лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
958лв
21-31 Окт
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
671лв
24-31 Окт
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
802лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2170лв
25.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1496лв
3-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1533лв
3-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
340лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
767лв
23-31 Окт
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
601лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
301лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
904лв
19-24 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
793лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1372лв
26.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
958лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
718лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1197лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1934лв
1-6 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
288лв
28-31 Окт
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
2240лв
5-12 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1132лв
5-10 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
906лв
23.06-01.07
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1143лв
25-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
3024лв
1-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1088лв
14-22 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
120лв
15-16 Юли
на човек

1 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
4598лв
7-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

13 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1641лв
19.08-01.09
на човек

13 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
817лв
1-4 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
566лв
19-24 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
793лв
19-26 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1084лв
19-25 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1585лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1808лв
20-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2362лв
26.06-16.07
на човек

20 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1894лв
30.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2262лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
1796лв
2-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
1618лв
2-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1917лв
3-8 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
968лв
15-22 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
3183лв
17-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
990лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
4529лв
25.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
2264лв
1-6 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
4598лв
3-16 Авг
2 възрастни, 1 дете

13 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
906лв
25.08-02.09
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
793лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
793лв
3-10 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
677лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
497лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
501лв
5-10 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
414лв
12-16 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2850лв
14-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1807лв
15-20 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2553лв
17-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1143лв
18-28 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
2438лв
19-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2168лв
19-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
793лв
21-28 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
793лв
23-30 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1585лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
2170лв
24-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1359лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
566лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2190лв
26.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1829лв
27.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
812лв
27.06-04.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1385лв
27.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1876лв
28.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
5216лв
30.06-08.08
на човек

39 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
961лв
30.06-08.07
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
3065лв
1-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2299лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2682лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1796лв
1-7 Юли
1 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
599лв
2-7 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
958лв
3-7 Юли
1 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
838лв
3-10 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
479лв
3-7 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
479лв
6-10 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1916лв
8-13 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
2684лв
8-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2300лв
8-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1796лв
9-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
4041лв
9-19 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1482лв
10-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1916лв
11-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
762лв
12-18 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
2509лв
13-19 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
827лв
15-21 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
3101лв
15-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2648лв
15-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1110лв
15-23 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1981лв
21-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
990лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
2717лв
22-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
707лв
24-29 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2829лв
24.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
2742лв
30.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
4529лв
31.07-10.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1698лв
1-7 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
3170лв
1-8 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1001лв
6-13 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1981лв
12-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
4507лв
14-26 Авг
2 възрастни, 1 дете

12 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2717лв
14-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
3438лв
14-23 Авг
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
962лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2531лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
686лв
29.08-04.09
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1585лв
2-16 Сеп
на човек

14 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
343лв
3-6 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
793лв
6-13 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
677лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
677лв
17-24 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
288лв
21-24 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
383лв
21-25 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
290лв
22-25 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
958лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1536лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
671лв
1-8 Окт
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
902лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
501лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
793лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1077лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
599лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1104лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
566лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1131лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
566лв
11-16 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
958лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
479лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
863лв
22-31 Окт
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
479лв
26-31 Окт
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро

Резервирайте на най-добра цена!

Изпратете ни запитване през формата за резервация с период на престой, желано настаняване и брой хора - ще ви предложим най-добрата цена на пазара!

Забележки към цената:

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.
Цената включва безплатно използване на: .
Всички цени са за стая/апартамент на ден, база хранене.
Закуска и вечеря са налични срещу доплащане (намаленията за ранно записване не се начисляват върху доплащането за храна).
Отстъпките за допълнителен човек са на база на цената на човек на редовно легло.
Използвайте формата за резервация на хотела, за да получите точна крайна цена за почивка за избрания от вас период, брой хора и стаи и включено хранене.
Редовните цени не са валидни по време на национални празници, Коледа и Нова Година!

cache load